1 mei 2022

Van 7 tot en met 29 mei zijn in het atrium van Theater Koningshof bijna 900 getekende portretten te zien als gezamenlijk kunstwerk van bewoners en bezoekers van Maassluis. 

Begin vorig jaar bedacht Maassluise Kunstenaar Elly van Baalen een plan om bewoners van Maassluis samen te brengen en hun creativiteit te stimuleren en te activeren. Het werd een project van de Stichting Maassluise Kunstenaars met de naam ‘One Line Faces’.

De activiteit bestond uit het tekenen van een portret in één doorgaande lijn. Je kon jezelf natekenen of een portret van een ander maken. De tekenpen mocht niet loskomen van het papier. Hoe minder je op het papier keek, hoe spontaner de tekening werd. Het ging er dus niet om dat het een gelijkend portret werd. Al snel bleek dat door het samen te doen, er vanzelf een leuke wisselwerking ontstond! 

In juni 2021 is het project gestart. Veel bewoners en bezoekers kwamen op eigen initiatief een tekenpakket ophalen, maar ook in groter verband werd enthousiast meegedaan. Verrassend was dat zo’n 600 leerlingen van het Lentiz Reviuslyceum en de Revius MAVO hebben meegedaan aan dit project. 

Het heeft geleid tot een bonte reeks portretten, van halve kunstwerken tot het meest simpele lijnenspel. Uiteindelijk maakt het resultaat niets uit. Het ging tenslotte om het plezier in het maken, de uitdaging van het portretteren en de verbinding met anderen met wie werd getekend. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Deltaport Donatiefonds.