6 februari 2024

Bedroefd hebben bestuur en deelnemers van de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) kennisgenomen van het overlijden van Jan Ouwenbroek. Jan is 97 jaar oud geworden.

Jan was de laatste van de groep Maassluise kunstenaars die kort na de Tweede Wereldoorlog met hun werk naar buiten traden. In de loop der jaren ontwikkelde hij een eigen stijl, een eigen beeld. Maar daar hield hij niet star aan vast. Hij bleef altijd experimenteren met nieuwe technieken en vertelde daar ook graag over. In persoonlijke gesprekken, maar ook als hij tijdens de Kunstroute zat te schilderen in de beddenwinkel van Spijker. 

Jan heeft tot bijna het laatste moment geschilderd. Zoals hij al eens liet optekenen: “ik schilder nog dagelijks met hart en ziel en koester de afwisseling van de technieken die ik mij eigen heb gemaakt. Dus aan de slag, want een dag niet geschilderd is een dag niet geleefd!”

Hij was jarenlang één van de meest prominente deelnemers in de SMK. Door zijn persoon en zijn werk heeft hij op heel veel mensen binnen de SMK, maar zeker ook daarbuiten een onuitwisbare indruk gemaakt. Zijn passie voor het scheppen in verf en zijn kameraadschap met de kunstenaars tillen hem ver boven het maaiveld uit. Jan heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de belangstelling en de waardering voor kunst en cultuur in Maassluis. Mede daarom heeft de SMK hem tot erelid benoemd. 

Wij denken met veel dank en waardering terug aan Jan. In onze herinnering en door zijn werk zal Jan bij velen nog lang voortleven.

Boven: portret van Jan Ouwenbroek door Dick Tulp