Jos Degen

Fotografie: Door mijn opa en vader maakte ik intensief kennis met de fotografie dus heb ik een MTS vakopleiding (1965-1969) in Den Haag gevolgd. Daar leerde ik om te gaan met licht en kreeg kennis van de kunst (bijv. Picasso) en grafische technieken. Maar het belangrijkste is observeren om de indrukken vast te leggen bijv. landschappen, mensen, architectuur en situaties, zoals Henri Cartier-Bresson dat deed. Door het reizen over de wereld verruimde ik mijn blik vanwege die andere patronen, kleuren en filosofie. De fotografie is per definitie een weergave van de werkelijkheid, maar er zijn altijd indrukken die je fotografisch niet kunt vangen, dus grafiek.

Grafiek: Sinds 1974 neem ik in Vlaardingen deel aan cursussen grafische technieken: zeefdruk, etsen, houtsnede en blinddrukken, momenteel onder leiding van Beaty Czetö. Ook ben ik geïnspireerd door de Japanse houtsnedes van Hokusai en Hiroshige. Met de grafische technieken kan ik voortborduren op de fotografische realiteit. Het geeft mij een enorme vrijheid vooral in abstractheid. Momenteel maakt ik thematische afbeeldingen, monochrome en/of meerkleurige.

Digigrafiek: Deze nieuwe methode noem ik digigrafiek, want het is een huwelijk tussen (digitale) fotografie, grafiek en computerkunde. De computer is een vervanging van de donkere kamer maar met meer mogelijkheden. De foto’s maak ik tot iets grafisch, met het doel de essentie over te houden via verschillende software om een bepaald idee/indruk te verwezenlijken. Het is iedere keer weer spannend wat het resultaat wordt en afhankelijk van het gevoelen van het moment voeg ik er relevante kleur toe.

Fotoalbums geplaatst door Jos Degen